Xe phun nước rửa đường tưới cây HINO

Xe phun nước rửa đường tưới cây HINO


Xe phun nước rửa đường tưới cây 4,5 khối HINO WU

Loại phương tiện: Ô tô xi téc (Phun nước) Nhãn hiệu: HINO WU342L - NKMTJD3/SC-PN Động cơ: W04D-TR ...

Xe téc phun nước rửa đường tưới cây 6 khối HINO FC

Loại phương tiện: Ô tô xi téc (Phun nước) Nhãn hiệu: HINO FC9JESW/SC-PN Động cơ: J05E-TE ...

Xe phun nước rửa đường tưới cây 8,5 khối HINO FG

Loại phương tiện: Ô tô xi téc (Phun nước) Nhãn hiệu: HINO FG8JJSB/SC-PN Động cơ: J08E - UG ...

Xe tưới nước rửa đường 15 khối HINO FM

Loại phương tiện: Ô tô xi téc (Phun nước) Nhãn hiệu: HINO FM8JNSA/SC-PN Động cơ: J08E - UF ...
Đang xem 1/1 trang. Tổng số: 4 bản ghi được tìm thấy.

XE PHUN NƯỚC RỬA ĐƯỜNG TƯỚI CÂY HINO chất lượng cao, động cơ mạnh mẽ, bền bỉ vận hành ổn định thách thức thời gian đem lợi hiệu quả kinh tế cao. Dung tích bồn đa dạng từ 5 khối đến 15 khối.